image banner
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TRƯỜNG MẦM NON CHIỀNG CƠI VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU PHỐI HỢP BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG TRẺ MẦM NON 5 TUỔI VÀO LỚP 1

Thực hiện Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ GDĐT; Công văn số 342/SGD&ĐT ngày 23/02/ 2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối năm và bàn giao kết quả giáo dục; Công văn số 208/GD&ĐT ngày 07/5/2021 của phòng GD&ĐT thành phố  hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối năm và bàn giao kết quả giáo dục trẻ Mẫu giáo 5 tuổi, học sinh từ năm học 2020-2021;

Để đánh giá đánh giá  kết quả thực hiện đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học. Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Gắn trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm với kết quả học tập của học sinh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; Phát hiện kịp thời những học sinh chưa đạt được yêu cầu kiến thức – kỹ năng của từng bài học, từng phần trong chương trình GDMN để kịp thời bồi dưỡng, bù đắp kiến thức giúp học sinh tự tin bước vào lớp 1 phổ thông. Góp phần cải tiến chất lượng đảm bảo thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục và toàn ngành về tinh thần, trách nhiệm nghề nghiệp, tất cả vì học sinh thân yêu và đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông.

Ngày 09/05/2023 trường Mầm non Chiềng Cơi và Trường Tiểu học Tô Hiệu tiến hành bàn giao chất lượng trẻ mầm non 5 tuổi vào lớp 1.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi bàn giao chất lượng học sinh:

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai